Ordlista om optioner

Vad är en europeisk option och amerikansk option? Hur sätts löptid? Vad är lösenpris eller strike? Och vad är volatilitet?

Amerikansk option

Option som kan påkallas när som helst under löptiden.

Asiatisk svans

Option vars slutvärde bestäms utifrån medelvärdet av flera observationer före slutdagen.

Barriäroption

Option som avslutas eller aktiveras när underliggande aktie passerar ett visst värde.

Black-Scholes

Matematisk modell för att beräkna optionspremien.

Call option (eng.)

Engelska för KÖP-option.

Europeisk option

Option som bara kan påkallas vid löptiden slut.

Exercise Price (eng.)

Det pris som innehavaren ska betala för att få köpa aktierna (KÖP-option) eller det pris som en utställare (SÄLJ-option) måste betala om innehavaren påkallar köp.

Grundvärde/realvärde

Den underliggande aktiens värde minskat med lösenpriset (KÖP-option). Lösenpriset minskat med den underliggande aktiens värde (SÄLJ-option).

Innehavare

Den aktör som innehar rätten att köpa (KÖP-option) eller sälja (SÄLJ-option) underliggande tillgång.

Kvalificerad personaloption

En personaloption som får en fördelaktig skatterättslig behandling från år 2018, förutsatt vissa villkor.

Kvittning

En transaktion där innehavaren säljer tillbaka sin option till utställaren.

KÖP-option (köpoption)

Ett värdepapper som ger rätten men ej skyldigheten att köpa den underliggande tillgången till ett på förhand överenskommet pris senast på förfallodagen.

Löptid

Den tid under vilken optionen kan utnyttjas.

Lösenpris

Det pris som innehavaren ska betala för att få köpa aktierna (KÖP-option) eller det pris som en utställare (SÄLJ-option) måste betala om innehavaren påkallar sälj.

Minusoption

Option som inte har något grundvärde.

Naken option

Utställd option utan att underliggande tillgång innehas av utställaren.

Parioption

Option vars lösenpris är detsamma som aktiens värde.

Plain vanilla (eng.)

Enklaste formen av KÖP- eller SÄLJ-option.

Plusoption

Option som har positivt grundvärde.

Premie

Det pris som optionen betingar, eller optionsvärde.

Put Option (eng.)

Ett värdepapper som ger rätten men ej skyldigheten att sälja den underliggande tillgången till ett på förhand överenskommet pris senast på förfallodagen.

Slutmånad

Den månad optionen upphör att gälla.

Strike price (eng.)

Det pris som innehavaren ska betala för att få köpa aktierna (KÖP-option) eller det pris som en utställare (SÄLJ-option) måste betala om innehavaren påkallar köp.

Syntetisk option

Option som ger innehavaren rätten till en andel av värdeutvecklingen på aktien.

Säljoption

Ett värdepapper som ger rätten men ej skyldigheten att sälja den underliggande tillgången till ett på förhand överenskommet pris senast på förfallodagen.

Teckningsoption

Option som ger rätt att teckna nya aktier.

Tidsvärde

Det värde som finns utöver grundvärdet.

Utställare

Den aktör som påtagit sig skyldigheten att sälja (KÖP-option) eller skyldigheten att köpa (SÄLJ-option) underliggande tillgång.

Volatilitet

Förändringar över tiden i den underliggande tillgångens värde.

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Black-Scholes formel

Upptäck finansvärldens mest spännande berättelse. Se BBC-dokumentären här ».

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se

Kontakta oss!

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss! Ring oss på +46 (0)8-490 097 55. Du kan också e-posta till info@optionspartner.se eller använda formuläret nedan.

Lästips:

Vårt bibliotek - en nyttig källa till trygg information

En välbeprövad metod

Anekdotiska bevis om finansiella verktyg som påminner om optioner kan spåras tillbaka till 580 f. Kr. »

Agentproblemet

Varför inför företag incitamentsprogram? Agentproblemet ger svar. »

Testa vår Black & Scholes-kalkylator

Sätt pris på din option med vårt enkla verktyg! Testa gratis på: play.optionspartner.com »

Dokumentären Trillion Dollar Bet (2000)

Se finansvärldens mest spännande berättelse om optionernas värld. »

17 ekvationer som förändrade världen

Från Newtons gravitationslag till Black-Scholes-modellen som används av bankirer för att förutsäga marknaderna, ekvationer finns överallt – och de är grundläggande för vardagen.

Black-Scholes formel med exempel

Black-Scholes-Merton-formelns anatomi.