Optionsprogram exempel

Ett exempel på hur ett optionsprogram kan se ut. Vad bör man tänka på? Hur ska vi presentera incitamentsprogrammet för våra anställda?

Motiv för ett optionsprogram

 

N
Styra mot optimal tillväxt i företagets värde
N
Ge anställda del i värdeutvecklingen
N
Behålla värdefull kompetens
N
Underlätta nyrekrytering
Aktierelaterade incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta nyckelpersoner och styrelseledamöter samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Personaloptioner

Värde
Kostnad för option
0 kr
Värde per aktie idag
100 kr
Lösenpris (år 3)
200 kr
Pris per aktie om 3 år
500 kr
300 kr förmån för anställd

Sociala avgifter, ca 100 kr tillkommer

Ingen orealiserad vinst

Kvalificerade Personaloptioner

Värde
Kostnad för option
0 kr
Värde per aktie idag
100 kr
Lösenpris (år 3)
200 kr
Pris per aktie om 3 år
500 kr
Ingen förmån

Inga Sociala avgifter

300 kr Orealiserad vinst

Teckningsoptioner

Värde
Kostnad för option
4 kr
Värde per aktie idag
100 kr
Lösenpris (år 3)
200 kr
Pris per aktie om 3 år
500 kr
Ingen förmån

Inga sociala avgifter

300 kr Orealiserad vinst

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

Ladda ner Black-Scholes (excelbaserad)

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se