Incitamentsprogram i noterade bolag

Viktiga frågor kring optionsprogram för anställda i företag - personaloptioner och teckningsoptioner.
Behöver du hjälp? Tillsammans går vi ordentligt igenom väsentliga frågor:

Hur fungerar incitamentsprogram för noterade bolag och företag? Viktiga saker att tänka på.

Behöver du hjälp med avtalsvillkor, skattefrågor eller värderingar? Optionspartner fungerar som stöd.

t
Gäller handelsförbudet (tyst period) även incitamentsprogram?
t

Hur beräknas volatilitet på en noterad aktie?

t
Hur många nyckelpersoner ska optionsprogrammet omfatta?
t
Vad ska innehavaren betala vid utnyttjande av optionen på lösendagen?
t
Bör det finnas återköpsklausul vid en anställnings upphörande?
t
Bör det finnas några restriktioner ifråga om möjligheten att överlåta optionerna eller förvärvade värdepapper?
t
Måste vi rapportera till finansinspektionens insynsregister?
t
Hur ska vi beräkna aktievärdet? Och vad är VWAP?
t
Hur många aktier ska ställas ut till respektive optionsinnehavare?
t
Vilken premie är lämplig för optionsköparna?
t
När ska optionerna kunna utnyttjas?
t
Hur ska eventuell utdelning ske under löptiden för optionerna?
t
Hur hanterar vi situationen om optionsköparna förlorar sina pengar?
p

Insynshandel

Personer som omfattas av anmälningsskyldighet

Det omfattar personer i ledande ställning samt dem närstående.

Vad måste anmälas?

Teckningsoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner andra aktieoptionsprogram.

Läs mer här:

https://www.fi.se/sv/marknad/investerare/insynshandel/

p

Handelsförbud (tyst period)

Personer i ledande ställning får inte genomföra transaktioner i bolaget under en period om 30 kalenderdagar innan en delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs

Läs mer här:

https://www.fi.se/sv/marknad/investerare/insynshandel/handelsforbud/

Trygg rådgivning

Optionspartner erbjuder alltid rådgivning till våra uppdragsgivare kring utformningen av optionsprogram på bästa möjliga sätt ur skattesynpunkt. Notera att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

Optionsvärdering, Kalkylator

Gratis optionsvärdering

Sätt pris på din option! Enkelt verktyg, utan kostnad. Läs mer (på engelska) …

Black-Scholes kalkylator

Black-Scholes formel

Upptäck finansvärldens mest spännande berättelse. Se BBC-dokumentären här ».

Dmytro Stoyko

Kontakta oss

Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller

info@optionspartner.se

Kontakta oss!

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss! Ring oss på +46 (0)8-490 097 55. Du kan också e-posta till info@optionspartner.se eller använda formuläret nedan.

Lästips:

Vårt bibliotek - en bra källa till god information

Optionskontraktens historia

De anekdotiska bevisen om finansiella verktyg som påminner om optioner kan spåras tillbaka till åtminstone 580 f.Kr.

Agentproblemet

Vad är orsaken till att företag väljer incitamentsprogram och optioner? Agentproblemet erbjuder en förståelse kring en av orsakerna.  

Testa vår Black & Scholes-kalkylator

Vi skapade en rolig och lärorik Black & Scholes-kalkylator som du kan använda gratis!

Se Trillion Dollar Bet (2000)

Upptäck finansvärldens mest spännande berättelse.

17 ekvationer som förändrade världen

Från Newtons gravitationslag till Black-Scholes-modellen som används av bankirer för att förutsäga marknaderna, ekvationer finns överallt – och de är grundläggande för vardagen.

Black-Scholes formel med exempel

Black-Scholes-Merton-formelns anatomi.